روزانه شب !

نخستین روز از سال نود و یک است .

نوروز بر همه شاد باشد و روزگار همه نوروز مانند .

*

امروز ، در میان سخنرانی یکی از استادان ، در دالانی از دالان های سیما ، سرودی خوانده شد که در میانه آن برای همسنگی سرود ، سراینده از "روزانه شب " بهره گرفته بود . آن استاد گفتند که مراد از روزانه شب ، همان شبانه روز است ، که برای آهنگ سروده ، وارونه از آن بهره گرفته شده است .

چه چیز ساده و پیش پا افتاده ای به نگاه می آید !

که اینگونه نیست . خودم را به رایانه ام رساندم و نشستم به جست و جو ، می دانستم که انگلیسی زبانان به آن  Day and Night می گویند . اما بر آن بودم که با دانش کم خویش ، در دیگر زبان ها هم بگردم و ببینم دیگران چه می گویند .

ما ایرانی ها ، از دیدگاهی فرهنگ شناسانه ، از هزاره ها پیش از این ، همیشه از سیاهی و تاریکی به روشنایی رسیده ایم . نوشته ها ، سروده ها ، شعر ها ، باورها و آیین هایمان سرشار از جنگ سپید و سیاه و پیروزی همیشگی سپیدی بر سیاهی است .

به همین بهانه است که ما می گوییم "شبانه روز" ، و نمی گوییم روزانه شب . این یک نگرش فرهنگی است که از پس شب ، روز می آید و از پس تاریکی ، روشنایی و از پس سیاهی ، سپیدی .

و چه باید که ، به این چیز گویا ساده و پیش پا افتاده ، بر خود ببالیم و سربلند باشیم .

*

جست و جوی من ، که دامنه بسیاری از زبان ها را در بر داشت ، به ویژه زبان های سرزمین های باختری و اروپایی و آمریکایی ، به یک برآیند شگفت آور رسید . در نزدیک به همه آن زبان ها ، به گردش یک دور زمین بر گرد خورشید ، با برگردان به پارسی ، " روزانه شب " می گویند .

در انگلیسی :                    Day and Night                  روزانه شب

در فرانسوی :                     jour et nuit                      روزانه شب 

در آلمانی :                        Tag und Nacht                 روزانه شب 

در اسپانیایی :                   día y noche                      روزانه شب

در ایتالیایی :                     Giorno e Notte                  روزانه شب 

در هلندی :                       Dag ik Nacht                     روزانه شب 

در نروژی :                        Dag og Natt                      روزانه شب 

در رومانیایی :                   Zi Şi Night                        روزانه شب 

در پرتقالی :                     Dia e Noite                       روزانه شب

در لهستانی :                  Doba i Noc                        روزانه شب

 *

شاید تنها در زبان عربی بتوان این همانندی را پیدا نمود . 

باید دامنه جست و جوی خود را به زبان های آسیایی و آفریقایی هم گسترش دهم تا بیشتر در اینباره آگاه شوم . 

/ 0 نظر / 18 بازدید