نام های خداوند .

اگر دوستدار دانستن نام های گوناگون خدای بزرگ در زبان ها ، در ادیان ابراهیمی و در برخی از آیین ها و فرهنگ های گوناگون هستید ، به نوشته اینجانب در نشانی زیر نگاهی بیاندازید :

 

http://myblogs.parchoob.com/Names%20of%20God.pdf

 

/ 0 نظر / 30 بازدید