نگاهی گذرا به دانش زبانشناسی .

دوستداران آگاهی کوتاه بر دانش گسترده زبان شناسی و خانواده شناسی زبان های جهان می توانند نوشته من را در اینباره ، در نشانی زیر بیابند :

 

http://myblogs.parchoob.com/Simple%20Linguistics.pdf 

/ 0 نظر / 39 بازدید