زبان های بی الفبایی و نشانگان نوشتاری .

یک سال و نیم پیش بر این تارنوشت نوشتاری درباره زبان های بی الفبایی یا ناالفبایی داشتم .

این نوشته ، ویرایش شده و گسترده تر شده آن نوشته است . بر آن نوشته نشانگان سگاوندی و چیزهای دیگری افزوده شده است .

دوستداران پیگیری این زبان ها می توانند به نشانی زیر بروند : 

 

http://myblogs.parchoob.com/NonAlphabetic%20Languages.pdf 

/ 0 نظر / 45 بازدید